Sterrenberg

Multiculturele wijk met een sterke groene structuur.

De Kom

Kwaliteitsverbetering bij versnipperd bezit

Bexdelle

Verduurzaming van sociale woningbouw.

Leenhof

Duurzame rijksmonumentale mijnwerkerswoningen

Slakhorst

Wijktransformatie & duurzaam erfgoed