De Kom

Kwaliteitsverbetering bij versnipperd bezit

Esthetisch opwaarderen.

In de wijk Heerlerheide in Heerlen zijn, in opdracht van woningcorporatie Weller, 153 woningen verduurzaamd en esthetisch opgewaardeerd, met als resultaat eigentijdse woningen met lage energiekosten en een frisse uitstraling. De wijk is gebouwd in 1953 en de woningen voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd. De isolatiewaarde van het dak en de gevel was zeer beperkt. Daarnaast ontbrak een ventilatiesysteem in de woningen waardoor de kwaliteit van het binnenklimaat onvoldoende was. Door de jaren heen zijn enkele woningen verkocht, waardoor er nu in de verschillende woonblokken een mix is van koop- en huurwoningen. Het renovatieproject betrof alleen de renovatie van de huurwoningen. Het ontwerp is daarom afgestemd op het versnipperde bezit, waardoor het project voor de totale wijk een kwaliteitsverbetering is.

Variërend kleurpalet.

De wijk wordt getypeerd door de aanwezigheid van 9 verschillende woningtypes, een afwisselende groenstructuur en de verspringende daklijnen als gevolg van de aanwezig hoogteverschillen in het terrein. Desondanks kent de wijk een sterke samenhang. Uitgangspunt van het ontwerp voor de renovatie is het behouden van de eenheid in de wijk en tegelijkertijd de differentiatie tussen de woonblokken te vergroten. Door het stralen en opnieuw in kleur voegen van het metselwerk wordt de schoonheid van de bestaande gevel weer zichtbaar. Enkele eenvoudige toevoegingen in de gevels, zoals een luifel, accentstroken tussen de nieuwe kozijnen en een bloemenraam bij een aantal woningen zorgt per straat voor een variërend kleurpalet, diversiteit en geeft de wijk een frisse aantrekkelijke uitstraling.

Duurzaam renoveren.

Na renovatie voldoen de woningen aan energielabel A. Dit is gerealiseerd door het vervangen van de kozijnen inclusief het glas en het na-isoleren van de spouwmuur. Na de asbestsanering van het dak zijn er nieuwe geïsoleerde dakplaten en nieuwe dakpannen geplaatst. Een nieuwe warmte-terug-win-installatie zorgt niet alleen dat alle warmte in de woning blijft, maar ook voor voldoende ventilatie. Tot slot zijn alle voorbereidingen getroffen om de woningen op den duur aan te sluiten op een warmtenet, waarmee het energielabel nog beter wordt.
De renovatie heeft een positieve impuls gegeven aan de gehele wijk, en heeft tevens een deel van de eigenaren van de koopwoningen geïnspireerd om ook hun woningen duurzaam te renoveren.

Collega Martje van Horrik over ‘haar’ project.