Privacybeleid

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR)

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van SATIJNplus Architecten. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dat betekent ook dat wij van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Deze afspraken liggen vast in verwerkersovereenkomsten. Via dit document laten we u weten welke gegevens wij verwerken, waarom en wat wij met persoonsgegevens doen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

PROJECTADMINISTRATIESYSTEEM
Omdat wij projectmatig zaken met u doen, hebben wij uw bedrijfsgegevens opgenomen in ons projectadministratiesysteem, inclusief de relevante gegevens van de personen waarmee wij rechtstreeks contact hebben of noodzakelijk vanwege de uitvoering van een overeenkomst. Onder relevante contactgegevens verstaan wij; voornaam of voorletters en achternaam, geslacht, adres, woonplaats, email en telefoonnummer. SATIJNplus Architecten bewaart uw persoonsgegevens zolang dit nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

COMMUNICATIE
Wanneer u een e-mail of andere documenten naar ons verzendt, bewaren wij deze gegevens in ons systeem. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij.

WEBSITE
SATIJNplus Architecten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze website is beveiligd conform het https-protocol (SSL-certificaat).

DOELEINDEN
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

DERDEN
De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij onze dienstverlening dit noodzakelijk acht. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

VERANDERINGEN
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid aan te passen. Op deze pagina vindt u de meest recente versie. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

KEUZES VOOR PERSOONSGEGEVENS
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

AANPASSEN/VERWIJDEREN
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

VRAGEN EN FEEDBACK
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met:
SATIJNplus Architecten, de heer W. Heuts: wheuts@satijnplus.nl.