Harold Janssen

architect / directielid
Harold Janssen is door zijn meer dan 30 jaar ervaring breed inzetbaar. Zijn voorliefde voor bestaand vastgoed is afleesbaar in zijn oeuvre. Naast technische restauraties en transformaties van monumenten richt hij zich met name op klimaatdoelstellingen. Het vraagstuk naar de energietransitie van bestaand vastgoed leidt door een integrale, brede en vindingrijke aanpak vaak tot wijkvernieuwing. Naast de architectonische en bouwkundige vaardigheden worden zijn sociale en maatschappelijke betrokkenheid bijzonder gewaardeerd. Zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen komt ook tot uitdrukking in de corporatiewereld, bijvoorbeeld bij bewonersparticipatie. Welstand- en monumentencommissies respecteren Harold's visie op stedenbouw en architectuur en maken graag gebruik van zijn expertise.

Bijzondere projecten

Voor Harold is het bijna onmogelijk een keuze te maken. Toch noemt hij er drie. Allereerst de ‘Oude Egge’ in Brunssum: reconstructie van woningen die meer dan 100 jaar oud zijn naar energieneutrale woningen met een groot wooncomfort.

Als tweede: de voormalige ‘Mijnsite Waterschei’ in Genk; restauratie en rehabilitatie van het mijnverleden in België. Het monumentale hoofdgebouw van de steenkoolmijn werd gerestaureerd en omgevormd tot een business-centrum Thor Central.

En als derde project: het ‘Wonen Limburg Huis’ in Roermond. Het oude BACO-gebouw is vindingrijk getransformeerd naar een inspirerende werkomgeving met veel aandacht voor klimaatdoelstellingen.

Actueel.

Door Harold.