Harold Janssen

architect / directielid
Harold Janssen is door zijn 30 jaar ervaring breed inzetbaar. Zijn voorliefde voor bestaand vastgoed is afleesbaar in zijn oeuvre. Naast technische restauraties en transformaties van monumenten richt hij zich met name op klimaatdoelstellingen. Het vraagstuk naar de energietransitie van bestaand vastgoed leidt door een integrale en brede aanpak vaak tot wijkvernieuwing. Naast de architectonische en bouwkundige vaardigheden komen daarbij zijn sociale en maatschappelijke vaardigheden aan bod. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen komt ook tot uitdrukking in zijn rol als partner in TIORC en in de werkveldcommissie van de ZUYD Hogeschool. Zijn visie op stedenbouw en architectuur wordt door welstand- en monumentencommissies in de regio gewaardeerd door een veeljarige inzet.

Bijzondere projecten

Actueel.

Door Harold.