Marcel Roijen

bouwkostendeskundige / directielid
De passie van Marcel ligt bij het bestaand vastgoed. Zowel monumenten als ook jongere gebouwen spreken hem enorm aan. Bestaand vastgoed duurzaam hergebruiken en van hieruit de constructieve en de technische aspecten lezen vindt hij enorm boeiend. Marcel wil vastgoedeigenaren wel op het hart drukken het kostenaspect van een transformatie of herbestemming niet uit het oog te verliezen. Het mantra van Marcel en zijn team is niet voor niets:  “Eerst rekenen dan tekenen”. Een visie die een bewezen werkmethodiek aanbeveelt. Die realistisch is en teleurstellingen voorkomt als het gaat om de mogelijkheden voor de toekomst van het gebouw.

Bijzondere projecten

“Uit de veelheid van projecten noem ik drie bijzondere herbestemmingsprojecten: het Ondernemershuis Roermond, The Green Elephant Maastricht en het Bonnefantencollege Maastricht en voormalig klooster naar een studentenhuisvesting.”