Martje van Horrik

Architect
Het is Martje’s passie om gebouwen en gebieden duurzaam te (her)ontwikkelen zodat deze een positieve bijdrage leveren aan onze leefomgeving. De combinatie van ontwerpen en onderzoeken zorgt voor slimme oplossingen en maakt het mogelijk om inspirerende verblijfsgebieden te realiseren, die gebruik maken van schone energie en de biodiversiteit en natuur in de omgeving versterken. De interesse van Martje voor technische innovaties en circulair bouwen gaan hand in hand met haar drive voor het behouden van erfgoed en bijzondere architectuur.

Bijzondere projecten

“Mooie voorbeeldprojecten zijn: Huize Holtum, waar in een voormalige stal een eigentijdse dagopvang voor ouderen is gerealiseerd. Ook woonwijk De Kom behoudt zijn bestaande karakteristieke eigenheid en is verduurzaamd. De architectuur wordt zelfs met kleinschalige ingrepen versterkt.

Een ander, voor mij noemenswaardig project is de restauratie en verduurzaming van de gebouwen op het Annapark in Venray. Een project waar oude ambachten, nieuwe technieken, unieke architectuur en een prachtige omgeving samen komen.”

Actueel.

Door Martje.