Wettelijke informatieplicht.

De wettelijke informatieplicht van architecten (Wet op de Architectentitel, artikel 27aa) houdt in dat een architect bij het uitbrengen van een offerte de opdrachtgever informeert over zijn relevante deskundigheid en vakbekwaamheid.