Wim Heuts

Toezichthouder/interne accountant
Verbonden aan het bureau sinds 1992. Zijn financiële en bestuurlijke expertise als accountant en voormalig wethouder zijn waardevolle elementen bij de uitvoering van zijn taak binnen het bureau en ook daarbuiten. Wim Heuts was tot voor kort bestuurslid Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus en is al enkele jaren voorzitter van Visit Zuid-Limburg.

Bijzondere projecten

“Het is bijna niet te doen om drie bijzondere projecten te noemen uit het grote oeuvre aan memorabele SATIJNplus-projecten. Toch noem ik er drie. Allereerst het onlangs in gebruik genomen woonzorgcomplex in Sittard. Een mooi voorbeeld van wonen in combinatie met zorg.

Als tweede project: Thor Central in Genk. In tegenstelling tot Nederlands Limburg, waar de mijnhistorie nagenoeg volledig is “verwijderd” heeft Belgisch Limburg haar cultureel erfgoed wel bewaard. Samen met collega ELD architecten uit Antwerpen, hebben wij mogen meewerken aan de restauratie, transformatie en herbestemming van het hoofdgebouw van dit complex. Volledig volgens de regels van cultureel erfgoed in België met een mooi resultaat als gevolg!

Als laatste: het Kruisherenklooster Maastricht. Voor een bijzondere opdrachtgever, in een uitdagend proces hebben wij, samen met specialisten een fantastisch project gerealiseeerd.”