Dennis Somers

Bestekschrijver/Calculator/Toezichthouder
Dennis taak is om de kwaliteit die de architect voor ogen heeft, te borgen binnen het bestek. Dennis krijgt dit voor elkaar. Niet alleen omdat hij over een brede materiaal- en productkennis beschikt, vooral door de nauwe samenwerking en goede communicatie binnen het projectteam. Verder adviseert Dennis de opdrachtgevers bij het opstellen van de algemene voorwaarden (U.A.V.) binnen het bestekboek. Dennis is ook calculator en berekent de bouwkosten. Daarnaast is hij inzetbaar als toezichthouder om de kwaliteit en uitgangspunten van het ontwerp en/of bestek te borgen.

Bijzondere projecten

“Bijzondere projecten zijn voor mij het Woonzorgproject De Rode Beuk in Simpelveld, waarbij o.a. bodemenergie is toegepast. Thor Park Genk; een groot en complex herbestemmingsproject in België met een looptijd van 2 jaar. Restauratie en herbestemming van Carré Maastricht, een retaillocatie waar wij 5 aparte bestekken opgesteld hebben. Helaas werden deze niet opgevolgd omdat het project tussentijds verkocht werd.”