RESTAURATIE & TRANSFORMATIE

Het is onze passie, professie en niet-nalatende drive om cultureel erfgoed door te
bestemmen. Transformatie of herbestemming is van essentieel belang voor het
behoud van (jonge) monumenten.

Partner in Technische restauratie.