Restauratie & Transformatie

Het is onze passie, professie en niet-nalatende drive om cultureel erfgoed door te bestemmen. Transformatie of herbestemming is van essentieel belang voor het behoud van (jonge) monumenten. 

Partner in Technische restauratie.