DNR.

Rechtsverhouding opdrachtgever–architect, ingenieur en adviseur DNR 2011. De DNR wordt van toepassing verklaard in contracten tussen opdrachtgevers en architecten en adviseurs. Door deze DNR (algemene branchevoorwaarden) is er één rechtspositieregeling voor alle ontwerpende disciplines in de bouw en infra.