Oude Egge

Compacte tuindorpkolonie

Één eeuw oud.

De voormalige mijnkolonie met 239 woningen is in 1918 ontworpen volgens de principes van het tuindorp. In De Egge spelen diverse kwaliteitsvraagstukken die, binnen de cultuurhistorische context van de mijnkolonie, opgepakt dienden te worden. De woningen zijn een eeuw oud waardoor de energetische en bouwtechnische kwaliteit te wensen overlaten. Samen met Weller, BAM, gemeente Brunssum en bewoners hebben we onderzocht hoe de wijk te revitaliseren door zorg te dragen voor een goede woonkwaliteit met toekomstbestendige woningen.

Beeldherstel.

De mijnkolonie is door haar architectonische gaafheid sinds 2009 een beschermd stad/-dorpsgezicht. De nieuwe gezinswoningen worden voorzien van deze beeldkwaliteit. Het beeldherstel wordt teruggebracht door behoud van nok- en goothoogte, gevelindeling en de bekende beeldkenmerken van Jan Stuyt. Naast herstructurering ondergaat de Oude Egge een energietransitie ter verbetering van het wooncomfort, van energielabel G naar A++. De aansluiting op het mijnwater project zorgt voor een gasloze wijk. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de afronding van fase 1, de sloop en vernieuwing van het oude hart van de wijk. Beelden Oude Egge Brunssum: Bam Wonen