Slakhorst

Wijktransformatie & duurzaam erfgoed

Historie.

De Slak is de eerste mijnwerkerskolonie die door de overkoepelende woningcorporatie ‘Ons Limburg’ is gerealiseerd. De wijk, door Jan Stuyt ontworpen, is de eerste mijnkolonie volgens de opzet van een tuindorp. Het wijkje met de toepasselijke naam “de Eerste Stap” heeft een pioniers karakter en is stedenbouwkundig gaaf bewaard gebleven. Later volgden aansluitend aan de Slak, de koloniën Metten en Horst. De oorspronkelijke bebouwing van Metten werd in de jaren ’80 van de vorige eeuw afgebroken waarna nieuwbouw volgde. Horst, eveneens door Stuyt ontworpen, is echter ook bewaard gebleven. Ondanks de historie heeft Slakhorst geen beschermde status. Woningcorporatie Woonpunt wil de wijk herontwikkelen. De huidige woningen voldoen namelijk niet meer aan de eisen van deze tijd. De plattegronden zijn te klein en de bouwfysische en constructieve staat van de woningen is slecht. Om de woningen te kunnen blijven verhuren moet er ingegrepen worden.

Toekomst.

De afgelopen jaren is door Woonpunt een plan ontwikkeld om de wijk te slopen en nieuwbouw te plegen. Dit plan is op verzet gestuit van bewoners en erfgoedclubs. Er is daarom besloten een nieuw plan te ontwikkelen voor Slakhorst waarin gezocht wordt naar zoveel mogelijk behoud van de stedenbouwkundige opzet en de karakteristieke architectuur. SATIJNplus Architecten & BAM Bouw evenals de combinatie Architecten aan de Maas & Laudy Bouw zijn gevraagd deel te nemen aan de ontwikkeling van een nieuw plan voor Slakhorst. Samen met Woonpunt en de Gemeente Heerlen worden de mogelijkheden in kaart gebracht om tegemoet te komen aan de wensen van de erfgoedclubs en bewoners. Door het inzichtelijk maken van 5 scenario’s bieden wij een breed belangenveldinzicht in de dynamiek tussen kosten, techniek en beeldkwaliteit. Samen met de reeds uitgevoerde onderzoeken voor renovatie ontstaat daarmee een helder en transparant kader. Daardoor krijgen de gemeenteraad en belanghebbenden inzicht in de (on)mogelijkheden van renovatie van Slakhorst. Door het proces systematisch aan te pakken en alle knelpunten inzichtelijk te maken ontstaat er een afwegingskader waarmee we uit de impasse kunnen komen en draagvlak gecreëerd wordt voor één plan wat recht doet aan de historie Slakhorst.