Leenhof

Duurzame rijksmonumentale mijnwerkerswoningen

Mijnwerkerskolonie.

Mijnwerkerskolonie Leenhof I is in 1905-06 door de Oranje-Nassaumijnen gebouwde en was bedoeld als huisvesting van mijnwerkers van de vlakbij gelegen mijn Oranje-Nassau II. Het ensemble bestaat uit 6 rijksmonumentale woonblokken van telkens vier rug-aan-rug-woningen, gelegen te midden van afzonderlijke, omheinde erven. Sinds 2007 is Leenhof opgenomen in het rijksbeschermd gezicht ‘Heerlen-Landgraaf – Leenhof-Schaesberg’. Dat betekent dat er een extra bescherming is ten aanzien van illegale en ontsierende aan- en bijgebouwen. In combinatie met de eerdere aanwijzing tot rijksmonument van de objecten is er een dubbele, ‘trapsgewijze’ rijksbescherming, waardoor zowel de architectonische als stedenbouwkundige waarden geborgd worden. Het ensemble vormt een voor Nederland vrij zeldzaam voorbeeld van de op 19e-eeuwse tradities gebaseerde arbeiderswoningbouw door industriële bedrijven. De architectuur wordt gekenmerkt door de geelgestucte gevels met rode dakpannen. Door de aanleg, architectuur, kleur- en materiaalgebruik vormen de blokken een sterke eenheid en een unieke geliefde leefomgeving.

Natuurinclusief bouwen.

Vincio Wonen wil de woningen verduurzamen zodat deze woningen weer eigentijds en comfortabel bewoond kunnen worden. Gezamenlijk hebben we onderzocht op welke manier deze woningen aangepakt kunnen worden. Daarbij speelt mee dat renovaties, die in het verleden zijn uitgevoerd, zorgen voor vochtproblemen en schade aan de gevels. Dit moet hersteld worden. Daarnaast zijn de blokken een geliefde woonplek geworden van huismussen en vleermuizen. Voor het complex hebben we een integrale aanpak ontwikkeld waarin de cultuur historische waarden, de ecologische waarde, belevings- en gebruikswaarde versterkt worden. Wat recht doet aan de unieke uitstraling en historie van Leenhof.