Vrieheide

Onderzoekend verduurzamen

Demonstratiewoning.

De eerste modernistische woonwijk voor arbeiders van de kolenmijnen werd in 1959 gerealiseerd in het oostelijke stadsdeel Heerlerheide in Heerlen. Vrieheide is een stedelijke tuindorpwijk met modern en rank vormgegeven woonblokken, alle bestaande uit een module van zes woningen. Door de jaren heen is het eenduidig en samenhangend beeld van de wijk uit het zicht verloren geraakt. In dit project is een demonstratiewoning in Vrieheide verduurzaamd door middel van ketensamenwerkingsproject: TIORC. TIORC staat voor Totaal, Integraal, Optimaal, Renovatie Concept. Het project heeft als doel om commerciële partners ervaring op te laten doen met innovatieve (renovatie) technieken in een bestaande woning. Partners van het project zijn de buurtcoöperatie Vrieheide, gemeente Heerlen, Zuyd Hogeschool en Center of Expertise NEBER.

Energietransitie.

In deze demonstratiewoning is onderzocht hoe bestaande woningen het beste integraal gerenoveerd kunnen worden om de (bestaande) woningvoorraad in de toekomst energiezuiniger te maken. Bij de demonstratiewoning draaide het om zoveel mogelijk innovatieve technieken met elkaar te combineren om vervolgens gedurende enkele jaren te monitoren of de techniek voldoet aan het beoogde resultaat. De voor- en achtergevel van de woning is vervangen door nieuwe, hoogwaardige geïsoleerde gevels. De woningscheidende wanden zijn voorzien van voorzetwanden met wandverwarming en de dakisolatie is verbeterd. Verder is de woning voorzien een all-electric concept bestaande uit zonnepanelen met energieopslag en een warmtepomp die de woning via wandverwarming verwarmt. Een geïntegreerde regeling zorgt voor het energiemanagement van de gehele woning. Al deze technieken zorgen er voor dat de woning een energielabel A++ heeft. De monitoring van de woning heeft aangetoond dat de woning op jaarbasis zelfs energieleverend is.