Boostenwijk

Duurzame wijkontwikkeling.

Anders durven denken over renoveren

Het Boostencomplex is een stedenbouwkundig ensemble met een rijksmonumentale status. Het markante complex bestond oorspronkelijk uit 128 vooroorlogse woningen, die woon- en bouwtechnisch in zulke slechte staat verkeerden dat ze gesloopt moesten worden. Vanwege het bijzondere karakter werd door woningcorporatie Servatius gezocht naar nieuwe, andere oplossingen. Gezamenlijk is onderzocht wat de beste aanpak was voor dit complex. Renovatie en samenvoeging van de woningen bleek de beste optie. Maar dan wel op een duurzame, innovatieve en integrale wijze in plaats van de traditionele manier.

Energietransitie

Het Boostencomplex was in 2010 een van de eerste energietransitie projecten. Door 57 bestaande woningen samen te voegen tot 31 woningen, hebben de woningen ruime en eigentijdse plattegronden gekregen. Het samenvoegen van de woningen heeft er voor gezorgd dat er voldoende ruimte was om een nieuwe installatie aan te brengen, zoals op dat moment alleen in nieuwbouwprojecten werd toegepast. Met het innovatieve comfort+ systeem is een individueel verwarmings- en koelsysteem gerealiseerd wat gebruikt maakt van een bodemwarmtepomp en warmteterugwinning uit de ventilatielucht.

Een project volgens het concept:

Wijktransformatie

Het samenvoegen van de woningen heeft ook stedenbouwkundig gezorgd voor een kwaliteitsverbetering. Door de tuinen opnieuw in te delen ontstond er ruimte voor parkeren aan de achterzijde van de woningen en is het straatbeeld opgeruimd en vergroend. Bij de aanpak van het Boostencomplex is een duidelijke keuze gemaakt voor kwaliteit versus kwantiteit. De originele, zo bijzondere uitstraling is gehandhaafd, terwijl het comfort en de beleving van de architectuur sterk verbeterd is. Dit heeft gezorgd voor een nieuwe impuls voor de wijk.