Nuinhofcomplex

Verduurzamen van een spoorwegkolonie.

Spoorwegemplacement.

Het Nuinhofcomplex in Nuth is gebouwd in 1919 voor de spoorwegarbeiders van het nabijgelegen spoorwegemplacement, in opdracht van de Woningvereniging “Nuth Vooruit” naar een ontwerp van architect N.J. van Tiene uit Maastricht. De woninggroep omvatte oorspronkelijk 133 woningen. In verband met de aanleg van de autosnelweg A76, die inmiddels de woninggroep scheidt van het station, werden 12 woningen aan de oostzijde van de Spoorstraat en 3 woningen aan de noordzijde van de Parallelstraat gesloopt. Op dit moment telt de woninggroep Nuinhof nog 118 woningen, verdeeld over 25 complexonderdelen. In 2001 is een deel van de woningen verkocht aan particulieren. Op dit moment is Wonen Zuid eigenaar van 75 woningen verdeeld over 22 complexonderdelen, de overige 43 woningen zijn particulier bezit verdeeld over 17 complexonderdelen.

Beeldherstel.

De huidige staat van de wijk is niet meer wat het ooit was. De bouwkundige staat van de woningen is matig en de leefbaarheid van de wijk behoeft verbetering. Het uitponden van een deel van de woningen in de jaren 90 en het opgezette beeldkwaliteitsplan voor de wijk heeft niet geleid tot structurele verbetering van de wijk. Om het ruim 100 jaar oude complex voor de lange termijn in stand te houden moet de wijk grondig aangepakt worden. Onderzoek heeft aangetoond dat de kosten voor een volledige restauratie van de wijk te hoog zijn, dit is maatschappelijk niet verantwoord. Samen met Wonen Zuid, gemeente Beekdaelen, Provincie Limburg en de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed wordt daarom gewerkt aan een nieuwbouw & renovatieplan waarmee de karakteristiek van de wijk zoveel mogelijk hersteld wordt en er een kwalitatief goede leefomgeving gerealiseerd kan worden voor de huidige en toekomstige bewoners.