Wij kennen de regelgeving als onze broekzak.

Een nadere kennismaking met Maichel Bessems 

 “Het meest markante onderdeel van de PI in Breda, de koepel zelf, is enkele jaren geleden al hersteld, vertelt architect Maichel Bessems van SATIJNplus Architecten. Nu gaat het om de buitenschil, legt hij uit”.  Een passage uit een artikel in een van de vaktijdschriften.

Geen architect
Maichel Bessems (tweede van rechts op de foto) kan er wel om lachen. Als projectleider van restauratie- en transformatieprojecten is hij vaak op de bouw te vinden. Hij is géén architect. ‘Onwetendheid, zegt hij. Niet alleen journalisten zijn onbekend met het gegeven dat bij een allround architectenbureau mensen werken met een grote diversiteit aan functies.

Ik moet zelf bekennen dat ik tijdens mijn studie ook gedacht heb dat ik bij een aannemer zou gaan werken, maar het liep anders’. Maichel kreeg de kans het team BCT (bestekken, calculaties, toezicht) van SATIJNplus te versterken en is inmiddels een ervaren projectleider.

Learning on the  job.
‘Mijn restauratiekennis heb ik gaandeweg opgedaan. Veel geleerd van mijn  collega’s, de ‘oude rotten’ in het vak. Niet alleen de technische kennis en het herkennen van historische elementen hebben zij mij bijgebracht. Ik was onder de indruk van hun respect en de liefde voor monumenten. Zij hebben mij in positieve zin besmet’.

Niet volgens het boekje
Als het werk van de architect klaar is, dan komt Maichel in actie. ‘Het bestek wordt geschreven en er wordt gecalculeerd. Wetende dat in de praktijk niet alles volgens het boekje verloopt,  is dit iedere keer weer een uitdaging. Zeker bij restauratieprojecten. Vaak is er in het voortraject te weinig tijd, budget en middelen (denk bijvoorbeeld aan ontbrekende steigers) om het monumentale pand op details te kunnen beoordelen. Dan is het een pré als je kunt putten uit je ervaring.

Klopt de inschatting
De praktijk wijst uit of onze  inschatting juist is. Is de restauratie uitgevoerd binnen de gewenste tijd, het budget én volgens de hoge kwaliteitsnormen, dan is dat super gaaf’.
Niet dat Maichel dan op de tafel gaat springen, dat past niet bij deze ingetogen collega. Uitbundig kan hij wel zijn, maar dat bewaart hij voor Carnaval.

Internetdeskundigen
Maichel heeft een groot aantal projecten onder zijn hoede. Restauratieprojecten met bouwkosten van 10.000 euro tot 1 miljoen. Restauratieplannen opstellen, het van A tot Z voorbereiden van de uitvoering en subsidieaanvragen regelen bij de Rijksdienst, Provincie of Gemeente. Vaak een ingewikkeld proces waarbij je op de hoogte moet zijn van de laatste wet- en regelgeving. Eigenaren van monumentaal vastgoed beginnen er vaak zelf energiek aan. Deze “internetdeskundigen” moeten dan halverwege erkennen dat ze vastlopen.

Mond-tot-mondreclame
‘Verwezen door een overheidsinstantie of via via, komen de vastgoedeigenaren uiteindelijk toch bij ons terecht. En geloof mij’, zegt Maichel overtuigend, ‘de kosten om ons bureau in te schakelen verdienen ze dubbel en dwars terug. Wij kennen de regelgeving als onze broekzak en weten wat wel en niet subsidiabel is. Het is vaak nog een klus om sommige opdrachtgevers ‘in toom’ te houden.  Wij gaan namelijk niet buiten ons boekje, ook niet een beetje. De reputatie van ons bureau houden wij hoog.’

Koepelgevangenis met ongekende veiligheidsmaatregelen.
‘De bekende koepelgevangenis in Breda, inmiddels heeft het gebouw deze functie niet meer, was voor mij een van de meest interessantste projecten. Na een uitgebreid onderzoek en studie van de bouwhistorische rapporten werd het restauratieplan opgesteld. Een veelzijdig project met ongekende veiligheidsmaatregelen. Vanwege het vluchtgevaar moesten alle steigers worden ingepakt en beschot. Zonder overleg iets in de planning of aanpak wijzigen was not done. Over iedere handeling moest worden nagedacht en gecommuniceerd. Van de bouwpartners werd veel verwacht. Het intensieve contact en groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft voor een hecht team gezorgd, met een prachtig eindresultaat’. Een project waar Maichel met recht trots op is.

Toekomstbeeld?
Maichel weet wat hij wilt. Hij ziet nog voldoende uitdagingen liggen bij SATIJNplus. ‘Het bureau blijft in beweging en anticipeert op nieuwe ontwikkelingen in de markt. Ik  wil graag samen met mijn collega’s en andere (bouw)partners, nog betere ideeën, producten en diensten bedenken’.
Dus, zoals we tijdens de Carnaval in het zuiden zingen: “Sjeng aon de geng” (wat zoveel betekent als: vooruit, samen aan de slag!)

Lees meer

van SATIJNplus Architecten