Project omschrijving

Technische restauratie

Vakmensen in restauratie en onderhoud

Team BCT

Dit team wordt gevormd door Maichel Bessems, Dennis Somers, Mitch van Til en Marcel Roijen.
En als nood aan de man komt zijn Harry Pallada en Peter Houben standby.

De teamleden van BCT, zijn net als onze architecten, ontwerpers en modelleurs, specialisten
op het gebied van (rijks)monumenten. Door hun oprechte zorg voor, ervaring met en kennis
van het cultureel erfgoed, zijn zij enorm betrokken bij de instandhouding van monumenten.

Bestekken, Calculatie & Toezicht

Een eigenaar van een monumentaal pand kan alle aspecten m.b.t. restauratie of onderhoud
van een monument met een gerust hart toevertrouwen aan het team van BCT. Van initiatieffase
tot en met oplevering. Dit betekent dat onze mensen het proces initiëren, coördineren en
bewaken en uiteraard zorgdragen voor alle vergunningen, subsidies en contracten met
uitvoerende partijen.

Inmiddels zijn al meer dan 100 kerken voornamelijk in Zuid-Nederland en België,
gerestaureerd en/of onderhouden ter voorkoming van verval. Dit geldt niet alleen
voor kerken, maar ook voor ander monumentaal vastgoed zoals: woonhuizen,
fabriekspanden, kastelen en kloosters.

Belvédère Maastricht

Gebiedsontwikkeling Belvédère | Vestingwerken Lage Fronten Maastricht is een actueel
en zeer bijzonder project. Wij zijn betrokken bij de restauratie van de vestingwerken
Lage Fronten, onderdeel van het Frontenpark. Het opnieuw verbinden van de Hoge
en Lage fronten is onderdeel van de ‘Gebiedsontwikkeling Belvédère Maastricht’.