Instandhouding van uw rijksmonument. Let op! Nieuwe regelgeving.

Als eigenaar van uw rijksmonument bent u niet alleen de trotse bezitter van vastgoed met een rijke historie, u heeft ook de plicht – dat weet u – om het gebouw te onderhouden c.q. in stand te houden. Dat kost uiteraard het nodige geld en u bent gebonden aan regelgeving.

Deze plicht heeft ook voordelen; u komt namelijk in aanmerking voor subsidie van de Rijksoverheid.

Wij attenderen u op twee nieuwe subsidieregelingen:

Nieuw: ‘Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Als particuliere eigenaar-bewoner van een rijksmonumentaal woonhuis kwam u tot nu toe, als het om het onderhoud van uw monumentaal pand betrof, in aanmerking voor fiscale aftrek. Deze regeling wijzigt per 1 januari 2019. Vanaf die datum komt er namelijk een subsidieregeling voor in de plaats, de zogenaamde “Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten”.

Subsidie kan worden aangevraagd voor instandhoudingskosten die bijdragen aan de instandhouding van de monumentale onderdelen van het monument. De leidraad subsidiabele instandhoudingskosten’ beschrijft concreet welke werkzaamheden subsidiabel zijn. Het subsidiepercentage voor de subsidiabele onderhoudskosten is 38%. Een aanvraag voor de instandhoudingskosten kan jaarlijks worden ingediend volgend op het jaar waarin de subsidiabele kosten zijn  gemaakt.

Dat betekent concreet dat de aanvraag voor de instandhoudingskosten die gemaakt zijn in 2019 ingediend moet worden tussen 1 maart en 30 april 2020.

Hoe dat precies werkt? Laat u informeren.
U kunt nú al een geheel vrijblijvend informatie gesprek aanvragen. Wij staan vanaf 2 januari 2019 voor u klaar.

Nieuw: SIM voor eigenaren van monumentale kerken, kastelen, molens of fabrieken. Vraag tijdig aan!

Bent u eigenaar van een monument dat van oorsprong geen woonhuis was zoals bijvoorbeeld een kerk, kasteel, molen of fabriek, dan komt u in aanmerking voor de ‘Subsidieregeling instandhouding monumenten’, de zogenaamde SIM.

Met deze regeling komt de Rijksoverheid eigenaren van rijksmonumenten tegemoet in de onderhoudskosten. Het gaat dan om sober en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar op basis van een instandhoudingsplan. Vanaf 2019 bedraagt het subsidiepercentage voor alle categorieën maximaal 60% van de subsidiabele kosten.

Subsidieaanvragen voor de SIM-regeling indienen tussen 1 februari en 31 maart 2019.

Wilt u geen zorgen hebben en wenst u dat de subsidieaanvraag tijdig, volledig en correct wordt aangevraagd?

Wij kunnen u uiteraard helpen. Binnen ons bureau is het team BCT gespecialiseerd in het aanvragen van deze subsidies. Na de beschikking begeleiden wij ook de uitvoering van de werkzaamheden. Onze collega’s Maichel Bessems of Roy Odekerken, geven u graag toelichting tijdens een persoonlijk gesprek. Neem dan tijdig contact met ons op.

 

 

Lees meer

van Lilian Zeekaf