Eerste bijeenkomst: SAMEN DOORBOUWEN IN LIMBURG

Afgelopen donderdag 20 augustus jl. heeft, in het Provinciehuis in Maastricht de eerder aangekondigde bijeenkomst plaatsgehad over mijn initiatief “Limburg bouwt door”.

Aanwezigen
Daarbij waren aanwezig: deputé Andy Dritty en ondersteunende ambtenaren, vertegenwoordigers van de LWV, Bouwend Nederland, en de wethouders van de gemeenten Roermond, Venray en Kerkrade, de directie van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg, de directie van een zorginstelling en een afgevaardigde namens de Universiteit Maastricht. Vanuit de commerciële bedrijven: vertegenwoordigers van twee adviesbureaus, drie bedrijven uit de bouw- en een bedrijf uit de infrasector.

Visie opdrachtgevers versus markt
Wij hebben op een constructieve wijze met elkaar gediscussieerd over de visie van potentiële opdrachtgevers (provincie, gemeenten, instellingen) over de ontwikkelingen en mogelijkheden op korte en middellange termijn en de wijze waarop de commerciële bedrijven hier tegenaan kijken.

30.000 woningplannen happen stof
Een eerste gezamenlijke conclusie is dat er op korte termijn dringend gekeken moet worden naar het lostrekken van een gedeelte van de “30.000 woningplannen die stof liggen te happen” bij de Limburgse gemeenten. Volgens de wethouders komen deze ook moeilijk tot uitvoering door de capaciteitsproblemen bij de gemeenten.

Veranderende visies en bezorgdheid
Een bijkomend aspect is volgens de UM dat op middellange termijn een wijziging in de vraag gaat optreden als gevolg van minder kantoorplekken door structureel thuiswerken e.d.
Vanuit de zorg is eveneens kenbaar gemaakt dat deze sector ook een nieuwe visie moet ontwikkelen op het gebied van wonen in combinatie met de zorg.
De infra-sector heeft haar zorg uitgesproken over het achterblijven van infrastructurele projecten van de overheden en semioverheden met name voor de MKB bedrijven.

Deze 1e bijeenkomst is afgesloten met de afspraak dat de LWV samen met Bouwend Nederland op korte termijn een voorstel zal uitwerken voor de formatie van een “aanjaagteam”.

Prioriteit 1.
Het aanjaagteam ‘Limburg bouwt door’ zal, samen met de provincie en gemeenten, allereerst het probleem van de “tot stof happende woningplannen” in combinatie met de “capaciteitsproblemen” bij de gemeenten oppakken.

Prioriteit 2.
Tevens wordt geïnventariseerd en geanalyseerd of en op welke wijze invulling wordt gegeven aan het naar voren halen van investeringen door de overheden (provincie en gemeenten) en de semioverheden zoals Rijkswaterstaat, ProRail, Rijksvastgoed bedrijf e.d.

Het aanjaagteam gaat begin oktober aan de slag; de eerste resultaten moeten zichtbaar zijn voor 1 januari 2021!

Er is dus op korte termijn werk aan de winkel. Je kunt je nog steeds aanmelden als je een bijdrage wilt/kunt leveren!

Wim Heuts,
algemeen directeur

wheuts@satijnplus.nl

 

Lees meer

van SATIJNplus Architecten