Doorbouwen in Limburg. Wie doet mee?

Brede netwerk-coalitie uit Limburg noodzakelijk.

Het is belangrijk dat de bouw tijdens deze corona-crisis op gang wordt gehouden. Uit de vorige crisis hebben we geleerd dat we tijdig en actief moeten anticiperen, niet achterover moeten leunen. Wachten totdat de bouwproductie stilvalt is funest voor de hele sector. Aanpakken dus!

De verwachte, economische neergang zal een grote impact hebben op de bouwproductie en werkgelegenheid in de sector. Dit komt in een tijd waarin het woningtekort met 3,8% historisch hoog is en we voor een uitdagende klimaatdoelstelling voor de gebouwde omgeving staan.

Aanjager minister Ollongren
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft middels een Kamerbrief van 20 mei jl. een pakket aan maatregelen gepresenteerd dat erop gericht is zoveel mogelijk door te bouwen en dat investeringen, aanbestedingen en opdrachten voor nieuwbouw, verbouw en verduurzaming niet worden uitgesteld.

Samen doorbouwen
Het samen doorbouwen wordt vanuit het Rijk ondersteund langs 2 pijlers:
1.  Doorlaten gaan en zo veel mogelijk versnellen van investeringen vanuit overheidspartijen
2.  De bouw moet kunnen doorbouwen:
– woningbouwprojecten vanuit marktpartijen en corporaties;
– Verduurzaming van woningen moeten zoveel mogelijk door kunnen gaan.

Concrete maatregelen
Binnen deze 2 pijlers worden concrete maatregelen benoemd als;
>   versnellen investeringen rijks vastgoedbedrijf
>   investeringsimpuls maatschappelijk vastgoed van scholen en sportgebouwen
>   beschikbaar stellen van grond door gemeenten
>   naar voren halen van middelen woningbouwimpuls
>   instellen (landelijke) taskforce bouw van woningen
>   aanjagen bouw van 80.000 sociale huurwoningen met gebruik van de regeling vermindering      van verhuurdersheffing.

Limburg
Kortom, een scala aan kansen voor de sector om samen door te bouwen. Teneinde voor onze Limburgse regio deze mogelijkheden zo optimaal mogelijk te benutten, is naar mijn mening een brede netwerk-coalitie noodzakelijk van ondernemers (LWV-MKB), Provincie Limburg, de Limburgse gemeenten, de woningcorporaties en maatschappelijke organisaties.

Analoog aan de aanpak van de Corona-crisis: SAMEN MOETEN WIJ HET DOEN!

Zie de gemeenschappelijke verklaring op landelijk niveau: Samen doorbouwen aan Nederland

Wie pakt de Limburgse handschoen met mij op?

 

Wim Heuts
algemeen directeur

wheuts@satijnplus.nl

 

Foto: Hof van Serviam Sittard, in aanbouw.

Lees meer

van SATIJNplus Architecten