BENG IS NIET ENG.

Kennisdeling! Traditiegetrouw staat de eerste maandag van de maand bij ons in het teken van kennisdelen. Deze maand was er alle aandacht voor architect Martje van Horrik. Als specialist ‘energietransitie’ was zij de aangewezen persoon om ons bij te praten over de zogenaamde BENG.

Vanaf 1 januari 2020 geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, moeten voldoen aan de eisen voor de BENG, wat staat voor Bijna-Energie-Neutraal-Gebouw. Hiermee vervangt de BENG de EPC–regelgeving. Opmerkelijk is dat deze nieuwe toetsing lichter is dan de huidige EPC-berekening, echter de definitieve normwaardes zijn nog niet bepaald. Een landelijke discussie van voor- en tegenstanders over dit onderwerp is nog gaande!

Waarom?
De overheid wilt dat er meer nadruk komt te liggen op het beperken van de energiebehoefte. Pas nadat een gebouw ontworpen is met een lagere energiebehoefte, wordt er gekeken naar de toepassing van hernieuwbare energie.

Waarmee moet je nu rekening houden?
De BENG bestaat uit 3 belangrijke eisen.

1. Energiebehoefte.
De eerste eis wordt ook wel, de gebouwschil-indicator genoemd.  Deze wordt allereerst bepaald door een goede ligging van het gebouw c.q. woning ten opzichte van de zon. Dit wordt gecombineerd met een goede isolatie en optimale luchtdichtheid. Houdt ook rekening met zonwerende elementen, zoals overstekken. Deze hebben veel invloed op de berekening.

2. Fossiel energiegebruik.
Hoeveel energie is er eigenlijk nodig om een gebouw aan haar behoefte te voorzien? Dit is mede afhankelijk van de installaties die aangebracht worden. Het verwarmingssysteem en ventilatiesysteem zijn hierin bepalend. Let op; de toepassing van waterstof is niet de Heilige Graal en lost niet ineens alle problemen op. Waterstof grootschalig toepassen in woningbouwprojecten is de komende 30 jaar nog geen optie. Mogelijk wel bij industriële gebouwen die hoogwaardige energie nodig hebben, maar ook hier is nog veel ontwikkeling voor nodig.

3.Hernieuwbare energie.
Uiteraard richt de nieuwe regelgeving zich op de toepassing van hernieuwbare energiebronnen. Voor woningbouw geldt dat er voor minstens 50% gebruikt gemaakt gaat worden van energiebronnen zoals zonnepanelen, biomassa of geothermie. Zoals bijvoorbeeld het mijnwatersysteem waar we nu al in enkele projecten ervaring mee opdoen.

Conclusie
Al met al concludeert Martje van Horrik dat de BENG regelgeving geen grote impact heeft op ons ontwerpproces, aangezien wij al vertrouwd zijn met het integraal duurzaam ontwerpen van gebouwen. De nieuwe BENG is dus niet zo eng 😉

Wil je meer informatie hierover? Neem dan gerust contact op met Martje van Horrik, specialist energietransitie.

Lees meer

van Martje van Horrik