MARTJE VAN HORRIK

ARCHITECT

De transitie naar een duurzame gebouwde omgeving verandert onze leefomgeving.
Hoe kunnen we gebouwen en gebieden duurzaam (her)ontwikkelen zodat deze een positieve bijdrage
leveren aan dit transitieproces, tegelijkertijd de architectonische kwaliteit borgen maar ook
een prettige, leefbare en persoonlijke leefomgeving realiseren?

Martje kijkt kritisch en maatschappelijk bewust naar onze huidige manier van gebruiken,
ontwikkelen, bouwen en beheren. Door dit te combineren met innovatie in
architectonische expressie en techniek ontstaat synergie
in architectuur en energietransitie.