Zorginstelling Mondriaan verduurzaamt.

Bijna iedereen in Limburg kent wel de zorginstelling Mondriaan in Heerlen. Mondriaan biedt geestelijke gezondheidszorg, preventie en verslavingszorg voor kinderen, volwassenen en ouderen en forensische psychiatrie. Op het instellingsterrein van Mondriaan staan verschillende gebouwen. De organisatie wil verschillende gebouwen herstructureren (aanpassen aan de hedendaagse behoeften) en verduurzamen. Ons bureau is gevraagd om samen met hen de verduurzamingsslag te maken.  

 

In kaart brengen van bestaande situatie  

Voordat wij daadwerkelijk met de verduurzaming aan de slag gaan, brengen we de bestaande situatie in kaart. Momenteel zijn we bezig met het inmeten en uitwerken ofwel modelleren van de Mondriaan gebouwen in 3D-modellen. De bestaande structuurtekeningen dienen als onderlegger. Hierna wordt ter plaatse een controlemeting uitgevoerd om eventuele afwijkingen in kaart te brengen. Eventuele aanpassingen verwerken wij in de door ons opgezette 3D-modellen. 

Enkele gebouwen licht ik graag even toe:  

 

Wickraderheem

Mondriaan

Een complex gebouw dat in de jaren negentig werd gebouwd in opdracht van de (huidige) stichting Mondriaan. Momenteel wordt deze faculteit onder andere gebruikt voor poliklinische behandelingen en dagbesteding van kinderen en jeugdigen.  Het uitwerken van deze bestaande toestand was een flinke klus. Ondanks dat het gebouw voor het merendeel uit één bouwlaag bestaat, is de indeling redelijk complex. Het gebouw bestaat uit een centraal hart met algemene voorzieningen en daaromheen de verschillende units met een eigen patio. Uiteindelijk is het ons gelukt om dit complex 3D te verwerken. 

Mondriaan

 

Wilgenhof 

Eén van de 4 delen van het originele complex Welterhof, gebouwd in de jaren 70. Welterhof is gebouwd als een dorp; een dorpskern met een winkelstraat, een café en een ontmoetingscentrum. Aan de dorpskern was de woonflat en de behandel- en bestuurscentra gekoppeld. Voorheen werd Wilgenhof gebruikt als polikliniek en als dagbehandeling voor de Mondriaan ouderen. De woonflat is ondertussen gesloopt en Wilgenhof ligt er al een tijdje verlaten bij; de bewoners en medewerkers verhuisden naar een nieuwe locatie. 

 Ongeveer een jaar geleden zijn wij begonnen met het modelleren van de bestaande toestand van Wilgenhof. Dit complex heeft een heldere structuur met een betonskelet als de hoofddraagconstructie en een sterke repetitie in de gevels met een gesloten binnen structuur dat onttrokken is aan daglicht.  Aan de raamzijden van het gebouw zijn de kamers van de bewoners, die gelukkig voldoende daglicht hebben door de grote ramen. Mondriaan heeft inmiddels een nieuwe invulling gegeven aan het gebouw. De gevels, het dak en de beganegrondvloer zijn verduurzaamd en er zijn nieuwe ramen geplaatst.  

 

Welland 

Welland is eind jaren zeventig gebouwd. Wij zijn nu de bestaande toestand aan het uitwerken. Dit gebouw houdt zijn klinische afdeling open voor opname van volwassenen en de spoedzorg.  

Het gebouw kent een gemetselde structuur van dragende binnenwanden. Ook hier zie je een sterke repetitie in de gevels. Een leuke uitdaging om te modelleren zijn de puien aan de straatzijde van het gebouw.  

 

Toekomst 

De bestaande toestanden van een aantal panden zijn al opgezet. Nu kunnen we verder met de verduurzaming en de huisvesting van de nieuwe gebruikers in de verschillende panden.  Ik kijk met veel plezier uit naar de volgende Mondriaan-projecten die op het lijstje staan. Kijken, leren, meten, modelleren en checken.  Mouwen opstropen en aan de slag!  

 

 

Carsten de Bruijn 

Junior BIM-modelleur 

Lees meer

van SATIJNplus Architecten