Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Door betrokkenheid en krachtenbundeling blijft de Heilige Nicolaaskerk het middelpunt van de hechte gemeenschap in Meijel nu en in de toekomst!

Er waren zorgen bij het kerkbestuur en bewoners van Meijel vanwege de slechte staat van het leiwerk en het zinkwerk van het dak van hun kerk. Om die reden werd enige tijd geleden ons bureau benaderd om nader onderzoek te doen. Een slimme aanpak van het kerkbestuur, want bij nader onderzoek bleek dat de slechte staat van het leien dak mede te wijten was aan een te zwakke ondergrond van het houtwerk van de kap. Het dakbeschot veert, door een te grote overspanning van de gordingen, waardoor de leien los van de ondergrond komen en uiteindelijk uitzakken.

Een praktische oplossing in het verstevigen van de ondergrond zou geen soelaas bieden. Al snel bleek namelijk dat een demontage van de kap tot op de betonnen spanten noodzakelijk was om tot een definitieve oplossing te komen. Inmiddels is, na een grondige voorbereiding, de dakrestauratie in volle gang.

Slimme aanpak

Omdat de steigers – een zware kostenpost – rondom de kerk toch al opgebouwd moesten worden voor de dakrestauratie, heeft men van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de noodzakelijke restauratie van het glas in lood mee te nemen evenals de andere gebreken aan het exterieur van de kerk die te voorschijn kwamen bij het onderzoek.

Op uitdrukkelijke wens van de inwoners van Meijel is er inmiddels nóg een project opgepakt en dat is het beklimbaar maken van de toren van de kerk. Dit initiatief wordt begeleid door bureau WY uit Eindhoven. Ons team onder leiding van Harry Pallada werkt nauw samen met de collega’s uit Eindhoven.

Extra subsidie voor instandhouding monumenten

De subsidies van de Provincie Limburg, gemeente Peel en Maas, het Bisdom Roermond en het Prins Bernard Cultuurfonds dragen bij aan de financiering van de subsidies voor de restauratiewerkzaamheden. Een gedeelte van de financiële ondersteuning steunt ook de nevenfuncties voor de kerken om de instandhouding van het cultureel erfgoed te waarborgen.

Uitzicht over de Peel

Later dit jaar zullen niet alleen de inwoners van Peel en Maas, maar ook de toeristen die bij de kerk even rust willen nemen, de mogelijkheid krijgen om de trans van de toren te beklimmen. Zo kunnen ze genieten van een magnifiek uitzicht over de Peel.

Een kersje op de taart voor alle inspanningen!

Lees meer

van SATIJNplus Architecten