Uit de praktijk: samen streven naar meer natuurwaarden.

Bouwen in balans; wat betekent dit?
Het integraal afwegen van de ontwikkeling en beheer van een toekomstbestendige omgeving blijft een waardevol proces.
Samen staan we voor dezelfde missie: samen ‘Bouwen in Balans’ nastreven en mogelijk maken.

Voor ons begint ‘Bouwen in Balans’ met de volgende uitgangspunten:

  • De levensloopcyclus van een gebouw is bepalend voor de manier van bouwen. Een ingreep in een monument is reversibel. We willen de materiaalkringlopen zoveel mogelijk sluiten. Dat betekent dat wij in projecten materialen en energie zo efficiënt mogelijk inzetten, wat leidt tot zo min mogelijk afval;
  • Een gezond gebouw is een duurzaam gebouw. We realiseren ontwerpen waar we ons veilig voelen, een gezond binnenklimaat ervaren en graag verblijven;
  • Natuur inclusief bouwen is niet langer optioneel. Wij kiezen er bewust voor de synergie tussen gebouw, de directie omgeving en het ecosysteem te versterken.

Zo creëren we toegevoegde waarde voor uw vastgoed.

Mooi voorbeeld: de aardappelbewaarplaats van Hoeve Blankenberg in Margraten, Zuid-Limburg

Integraal
Vanuit de wens om natuurwaarden in Limburg te verhogen heeft het Elisabeth Strouven Fonds in samenwerking met Bureau Verbeek en ons bureau een herinrichtingsplan opgesteld, ten gunste van de natuur rondom de Berghofweide te Wijlre. De positionering en uitstraling van een nieuwe aardappelbewaarplaats nabij de eeuwenoude Hoeve Blankenberg in het Zuid-Limburgse Margraten, maakt hier onderdeel van uit. Samen met de aardappelteler en pachter René Hameleers is gekeken naar een haalbare optimalisatie, waarin vele mogelijkheden de revue hebben gepasseerd en zorgvuldig zijn afgewogen.

Hogere natuurwaarden
Op het plateau van Margraten, bovenaan de befaamde Keutenberg, staat Hoeve Blankenberg. Een eeuwenoude markante pachthoeve. De positionering van de nieuwe opslag voor aardappelen is, zo ver als mogelijk van de Rijksmonumentale hoeve geplaatst. Hiermee wordt voorkomen dat het monument en de nieuwe bewaarplaats met elkaar versmelten. Zichtlijnen van en naar de omgeving zijn eveneens weer mogelijk.

Er is bewust gekozen om de twee bestaande schuren te vervangen door één eigentijdse, duurzame bewaarplaats voor aardappelen en machines. De uitstraling van de bewaarplaats is geoptimaliseerd door zo veel mogelijk te kiezen voor een natuurlijke gevelbekleding en het dak aan alle zijden te laten uitkragen. Evenwijdig aan het gebouw is het erf heringericht met de aanplanting van bomen, hagen en struiken, een ontwerp van Bureau Verbeek.

Lees meer

van Omayra Mingels