Droomprojecten kun je samen realiseren. Symposium Gespikkeld Wonen 11 oktober 2023.

Droomprojecten kun je samen realiseren.

Symposium Gespikkeld Wonen, 11 oktober 2023

Kennis en ervaring wil je graag delen. Zeker als het gaat om het realiseren van niet-alledaagse woon- en zorgvormen. Als architect heb je een ruimtelijke visie, de zorgverlener bekijkt het vanuit de zorgbehoefte en zorgverlening. De vastgoedontwikkelaar als financierder. Dat je er uiteindelijk samen uitkomt, is mogelijk, vanuit een maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid!

Eyeopener
Het was een inspirerende bijeenkomst. Onze gasten hebben geboeid geluisterd naar de visie en gedrevenheid van onder meer Roger Ruijters, voorzitter van de Raad van Bestuur van Envida. Een organisatie die verantwoordelijk is voor goede wijkzorg én verpleegzorg in Limburg. Zijn mantra; wees flexibel, innovatief en wordt onafhankelijk van wet- en regelgeving. Niet alleen papieren plannen maken, maar ga het doen! Hoe hij verschillende vormen van Gespikkeld Wonen realiseert door de ‘randjes’ op te zoeken, verbinding te zoeken met overheden, zorgverzekeraars en woningcorporaties, was bewonderingswaardig. “Niet zorgen, maar ontzorgen”, een eyeopener voor velen.

Lees verder onder de afbeeldingen! Klik op de foto om te vergroten.

Residentie Gerlachus stimuleert contact tussen jong en oud

Dat heeft geresulteerd in ‘Residentie Gerlachus’ een woon(zorg)gebouw dat een thuis is voor 130 senioren en 10 studenten.

Het voormalige bejaardentehuis uit de jaren 50 is getransformeerd en verduurzaamd. Met als resultaat een gespikkelde woonomgeving met levensloopbestendige woningen waarin diverse soorten zorg op afroep verleend wordt. Het uitzicht naar het prachtige Jekerdal is nog beter te ervaren door de toevoeging van grote balkons. De woningen zijn gesitueerd rondom de vernieuwde binnentuin en de brasserie. Hierdoor is er veel ruimte voor spontane ontmoetingen. Dit wordt nog eens versterkt door de aanwezigheid van studenten die participeren met bezoekjes en lichte zorgtaken. Residentie Gerlachus is een nieuwe woonvorm die contact tussen jong en oud stimuleert.

Kloostervelden: van instellingsterrein naar een sociale wijk
Ook Kloostervelden in Sterksel werd uitgebreid toegelicht door sociaal planoloog Hilke Huizinga en Mandy Helmhout, ontwikkelaar bij CRA. In alle openheid is gesproken over de aanpak, de wil om te slagen, de struikelblokken en de discussies tussen de betrokken partijen.

Mooi om te horen dat doorzettingsvermogen beloond wordt. Niet zeuren, doorpakken en volhouden. Voor alles is er wel een oplossing! Met het hoofd en vooral met het hart kun je veel bereiken.

Bij Kloostervelden ging het om een volledig nieuwe wijk waarbij ‘gewoon’ wonen gecombineerd wordt met zorg-wonen voor mensen met een beperking. Het instellingsterrein van Kempenhaeghe liep 10 jaar geleden leeg doordat steeds meer bewoners in kleine woonvormen in de wijk verzorgd werden. Voor de zwaarste doelgroep was dit geen optie omdat ze de rugdekking van een grote zorgfaciliteit nodig hadden. Deze bewoners bleven dus achter in de mooie natuur, maar ook in een zeer saaie omgeving.

Een thuis voor iedereen

Een heel leven in een instituut zorgt ervoor dat bewoners niet weten hoe een baby er uit ziet of hoe het leven in een woonwijk eraan toe gaat…

Om levendigheid te creëren is de woonwijk naar hen toegebracht via ‘omgekeerde integratie’. Ook een vorm van gespikkeld wonen.

Na 10 jaar ontwerpen, ontwikkelen en bouwen wonen er nu 450 mensen samen met 176 bewoners met een ernstige beperking. Deze vorm van gespikkeld wonen heeft gezorgd voor een sociale wijk met veel aandacht voor elkaar. Zorgwoningen en marktwoningen hebben dezelfde uitstraling en de wijk ademt nog steeds de sfeer van een landschapspark rondom het centrale klooster.  Een thuis voor iedereen!

Het bezoek van koningin Maxima in Sterksel was daar het kersje op de taart.

De aanwezigen hebben alle informatie geabsorbeerd en zijn tevreden huiswaarts gegaan. Dat mochten we concluderen n.a.v. vele positieve reacties; “Hier heb je wat aan’ of ‘lang geleden dat ik zo op het puntje van mijn stoel zat”.

Lees meer

van SATIJNplus Architecten