SYMPOSIUM GESPIKKELD WONEN in Maastricht

SYMPOSIUM GESPIKKELD WONEN
Zelfstandig wonen, maar niet alleen. 

Oud en jong, gezond of hulpbehoevend. De vraag naar geschikte en betaalbare woningen is groot. Helaas is er onvoldoende budget én ruimte om woonruimte te realiseren voor zelfstandige ouderen, jonge koppeltjes, studenten, GGZ-cliënten, zorgbehoevende ouderen en andere gevoelige doelgroepen. Tegelijkertijd is er ook een groot te kort aan professionele zorgverleners en mantelzorgers. Gevolgen: een verschraalde samenleving, eenzaamheid, frustraties en ongewenst thuis wonen.  

Een oplossing: gespikkeld wonen.  

Van homogene huisvesting naar diversiteit. Ofwel, huisvesting realiseren voor verschillende doelgroepen. We noemen het: the magic mix, gespikkeld wonen of omgekeerde integratie. We bedoelen hetzelfde: op één locatie wonen met verschillende doelgroepen. Jong, oud, gezond en met een zorgvraag. En wat blijkt? Samenwonen van oud met jong bevordert de collectieve zelfredzaamheid en beperkt het risico op vereenzaming. De leefbaarheid vergroot.  

Hoe doe je dat dan? 

Hoe zorgen we voor de juiste balans tussen contact en ondersteuning zonder te schuren? Hoe maken we een locatie levendig zonder te veel prikkels? Hoe maken we een project haalbaar en betaalbaar, zonder aan kwaliteit in te leveren? Hoe lukt het ons dat ‘normale en gezonde’ mensen willen wonen op een instellingsterrein of in een ‘bejaarden’tehuis?  

Kennis en ervaring delen. 

“Wij architecten hebben op ‘gespikkeld wonen’ een ruimtelijke visie. Deze willen wij met jullie delen. Net als de zorgverlener die deze uitdaging vanuit de zorgbehoefte en zorgverlening aangaat. En de vastgoedontwikkelaar die met dit vraagstuk als ontwikkelaar, financierder en bouwrealisatie aan de slag is gegaan. De sociaal planoloog heeft aandacht voor hoe de ruimtelijke omgeving bepaald gedrag van bewoners stimuleert of juist beperkt, waarbij het versterken van de sociale cohesie centraal staat”, aldus architect Sandra Wigmans. 

 

Sandra Wigmans: “Het kan geen toeval zijn dat in één maand tijd, twee van onze projecten door respectievelijk minister Helder en koningin Maxima bezocht worden. Twee projecten waarbij de mix van verschillende doelgroepen centraal staat: Residentie Gerlachus in Maastricht en Kloostervelden in Sterksel.  Twee bezoeken die erkennen en waarderen welke inspanningen hier zijn geleverd om een gezondere en toekomstbestendige omgeving te creëren. Een omgeving waarin ‘de dingen samendoen’ centraal staat. “

 

Kloostervelden Sterksel, Noord-Brabant.
Residentie Gerlachus, Maastricht

We laten met het ‘Symposium Gespikkeld Wonen’ graag zien wat er gedaan is én wat we geleerd hebben. U bent van harte welkom! 

Sandra Wigmans-Pustjens, architect en verantwoordelijk voor de ruimtelijke visie, gaat als moderator in gesprek met haar gasten voor de zorgvisie en de ontwikkelingsopgave. 

Haar gasten zijn: 

Roger Ruijters, voorzitter bestuur Envida
Hilke Huysinga, sociaal planoloog Holland-ID
Bas Dikker, hoofd ontwikkeling en Mandy Helmhout, projectontwikkelaar CRA Vastgoed. 

 

Programma: 

📅  woensdag 11 oktober 2023
📍 Locatie: XIOR studenthousing, Tongerseweg Maastricht. (Voorheen Bonnefantencollege Maastricht.)
Parkeren: aan de achterzijde van het klooster: ParkBee D’Artagnanlaan 43.
☕️  inloop: vanaf 15.00 uur
⏰  start officieel programma: 15.30 uur
🏁 afronding: ca. 18.30 uur
✍ inschrijven: symposium@satijnplus.nl
  

U bent van harte welkom! 

 

Lees meer

van SATIJNplus Architecten