Samenwerken is (wordt) kinderspel. 5 gouden regels.

Samenwerken met eindgebruikers

De transformatie van vastgoed vraagt om een andere manier van (samen)werken in de bouw. Maar nog meer een fundamentele verandering in onze manier van denken en doen. In 2017 hebben we met een gemêleerd gezelschap gekeken naar een praktijkvoorbeeld in Amstenrade aan de Gijselaar. Een praktijktafel gevormd door aannemer, woningcorporatie, architect en diverse adviseurs is aan de slag gegaan met een brede vraagstelling: “Hoe ziet de wijk van de toekomst eruit aan de hand van de thema’s duurzaamheid, wonen en zorg? En vooral, hoe kunnen we de eindgebruikers betrekken bij de ontwikkelingen in hun wijk?”

Hoe pak je dit aan?

De aanpak van een wijkontwikkelingsopgave lijkt complex en is mede ingegeven door de vrees dat als stakeholders te vroeg of te diep (achterban) betrokken worden er geen regie en grip op de zaak meer mogelijk lijkt. Dit is de reden dat wijkontwikkeling te lang in de bovenlaag (bestuur/directie) van betrokken stakeholders blijft hangen en pas in een laat stadium verbreding gezocht wordt. Deze aanpak is daarmee ingestoken vanuit een negatieve invalshoek en lijkt daarmee weinig positieve energie met zich mee te brengen.

Positieve flow

Als absoluut leerpunt wordt ingebracht de enorme positieve flow die het vroegtijdig betrekken van bewoners, kinderen, ouderen, leerkrachten, verplegend personeel etc. (achterban) bij wijkontwikkeling veroorzaakt. Er ontstaan frisse nieuwe ideeën en een aanpak die aansluit op dat wat echt nodig is om samen vooruitgang te kunnen boeken en successen te kunnen vieren. Een aanpak die gestoeld is op betrokkenheid, enthousiasme en positieve energie. Dat kan professionele partijen vervolgens helpen om een onderlinge band en vertrouwen op te bouwen.

Een korte film met 5 gouden regels

Een inspirerende samenwerking met een korte film als eindproduct: de 5 gouden regels!

Lees meer

van Sandra Wigmans-Pustjens