Rob Brouwers, spreker in Alkmaar.

De Kerk van Morgen.

Onlangs organiseerde het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar bij gelegenheid van het 500 jarig bestaan van de Grote Kerk van Alkmaar een presentatie-bijeenkomst over het toekomstige gebruik van kerken wanneer deze hun oorspronkelijke functie als kerk geheel of gedeeltelijk verliezen.

Onmisbaar
Omdat juist kerken zowel in de ruimtelijke structuur als ook in de sociale structuur van stad en dorp van grote betekenis zijn is hun behoud van belang. Om behoud mogelijk te maken is een doorbestemming of herbestemming noodzakelijk. Om het Alkmaarse publiek bekend te maken met verschillende vormen van herbestemming werden in samenspraak met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een 8-tal architectenbureaus uitgenodigd om een van hun gerealiseerde kerk-herbestemmingsprojecten te tonen en toe te lichten. Ons bureau was een van hen.

De projecten werden onderverdeeld in een tweetal categorieën:

  1.  kerken met een multifunctionele bestemming, waarbij een nieuwe functie aan de bestaande kerkfunctie werd toegevoegd;
  2.  kerken met een mono-functionele nieuwe bestemming. Die gebouwen hebben geen enkele relatie met de originele bestemming als kerk.

Deze presentatie-bijeenkomst leverde een caleidoscopisch overzicht op van recente herbestemmingen in Nederland.

Het unieke Kruisherenhotel
Rob Brouwers heeft de herbestemming van het Maastrichtse Kruisherenklooster tot Kruisherenhotel gepresenteerd.

Deze herbestemming –inmiddels meer dan 10 jaar geleden- wordt nog steeds gezien als een unieke en uitzonderlijke herbestemming, omdat hier met veel respect voor het monument én zonder ingrijpende interventies op een reversibele wijze een hedendaags en sfeervol design-hotel werd gerealiseerd. Tot op de dag van vandaag weet dit monument de belangstelling van de vakmensen en de nieuwsgierigheid van de liefhebbers uit de hele wereld op te roepen.

Innovatief
Deze herbestemming van het Kruisherenklooster riep niet alleen bewondering op voor de restauratoren en vormgevers, maar ook voor de initiatiefnemer die niet alleen de moed had om het initiatief te nemen voor dit project, maar het ook tot een exploitabel resultaat te brengen.

In de Grote Kerk van Alkmaar kon het publiek tevens de expositie van de gepresenteerde kerk-herbestemmingen bezoeken.

Alles bij elkaar een bijzonder en zeer informatief initiatief van het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar, dat volgens Rob Brouwers navolging elders in het land verdient!

Lees meer

van SATIJNplus Architecten