Woonzorgcentrum De Bron

Waar ontmoeten en wonen in elkaar versmelten.

Differentiatie.

Midden in de dorpskern van Eijsden ligt woonzorgcentrum De Bron. 80 ruime appartementen en woningen zijn verdeeld over drie gebouwen die samen de groene binnentuin, met een aangename verblijfskwaliteit, omsluiten. Het woonzorgcentrum maakt onderdeel uit van het nieuwe centrumplan van Eijsden. De drie gebouwen hebben allen een eigen identiteit, dat tot uiting komt in de materialisatie, kleurgebruik en het architectonisch totaalbeeld. Dit gedifferentieerd beeld werd nagestreefd vanuit de stedenbouwkundige visie. Op de begane grond is ruimte gecreëerd voor de ontmoetingsplek, de huiskamer met restaurant en terras, grenzend aan de groene binnentuin maar ook de waterpartij en de historische Martinuskerk aan het Beusterhof.

Ontmoeten.

Woonzorgcentrum de Bron is een vervangende nieuwbouw en tevens een uitbreiding van het zorgaanbod van Envida in de kern van Eijsden. Het woonzorgcentrum is ontworpen voor mensen met een lichamelijke beperking die op zelfstandige basis kunnen wonen, maar ook voor mensen met psychogeriatrische problematiek. De centrale ontmoetingsplek benadrukt de relatie van het woonzorgcentrum met haar omgeving. Hier kunnen bewoners, als ook buurtbewoners een maaltijd kunnen nuttigen of deelnemen aan diverse activiteiten.