Spoorkolonie

Nieuwe woning achter bestaande gevel.

Beschermd stadsgezicht.

De Sittardse wijk Spoorkolonie, in de volksmond als “Sjpoarkolonie” genoemd, is in de jaren twintig van de vorige eeuw als tuindorp voor het spoorwegpersoneel en hun gezin gebouwd. Vanwege de status als beschermd stadsgezicht moesten de bestaande karakteristieke gevels en het stedenbouwkundig ensemble bewaard blijven. Deze waardering maakte het mogelijk om achter de karakteristieke en authentieke gevel een hedendaags woonproduct te realiseren, dat voldoet aan het huidig wooncomfort. Er is gestreefd naar een optimalisatie van het woonproduct zowel binnenshuis als buitenshuis. Het formuleren van een toekomstbestendig woonproduct resulteerde in een gevarieerd woningaanbod van grondgebonden woningen en appartementen. Deze variëteit komt het karakter van de wijk, de sociale cohesie en opbouw van de wijk ten goede.

Energietransitie.

Door middel van de herstructurering binnen de stedenbouwkundige structuur kon het binnenterrein van het bouwblok ontsloten worden. Het achterterrein van de woningen is weliswaar verkleind, maar in praktisch gebruik is het vergroot, door parkeren op eigen grond mogelijk te maken. Het binnenterrein van het bouwblok is mede hierdoor geoptimaliseerd en voorzien van een collectief middengebied met een groenvoorziening voor algemeen gebruik. Achter de historische gevel is nieuwbouwkwaliteit gerealiseerd. Hierdoor is het eenvoudig om in de nabije toekomst aan te sluiten op het Groene Net. Op dat moment zullen de woningen voldoen aan energielabel A+.