Sint Elisabeth Huis

Dialoog tussen oud en nieuw.

Eigentijds.

Het Elizabeth huis, genoemd naar Elizabeth Strouven, is het restant van de hoofdentree van het voormalig ziekenhuis. Het ziekenhuis is gesloopt en het verpleeghuis Klevarie is er voor in de plaats gekomen. De voormalige verbinding met het ziekenhuis is aan de achtergevel nog zichtbaar middels bouwsporen. In het gevelbeeld hebben we het thema van de grootschalige ramen van het monument vertaald naar een eigentijds architectonisch beeld. Tevens hebben we de symmetrische opbouw van de voorgevel als uitgangspunt gehouden voor de eindige afbouw aan de achtergevel. De baksteen en kleurpalet is volledig afgestemd op het monument. Stedenbouwkundig ontstaat er eenheid en in architectuur een dialoog tussen oude en nieuw. Het Elizabethhuis biedt onderdak aan Envida.