Sint Annapark

Wonen in een bijzonder park.

Transformatie hoofdgebouw en mortuarium.

Het terrein van de voormalige geestelijke gezondheidszorg in Venray, St. Anna, is na 100 jaar verworden tot een prachtig bosrijk ensemble. De groene omgeving met als hoofdader “de allee” is evenals een aantal gebouwen beschermd als rijksmonument.

Behoud door ontwikkeling.

De Renschdael Groep is gestart met een grootschalige herontwikkeling van het Annapark. De natuurwaarden worden hersteld en versterkt door nieuw te ontwikkelen gebruiksfuncties. Een deel van de ontwikkeling bestaat uit de realisatie van woningbouw. Door deze ontwikkeling en door deze nieuwe economische drager is behoud van de rijksmonumenten en overige karakteristieke gebouwen mogelijk.

In fase 1 van de ontwikkeling is het hoofdgebouw en het mortuarium gerestaureerd en in fase 2 is gestart met de restauratie van Paviljoen Eugene. De gebouwen waren in slechte staat. Achterstallig onderhoud had gezorgd voor talrijke lekkages, en aantasting van de houtconstructie en metselwerk. Daarnaast was door vandalisme veel vernield.

Instandhouding.

Samen met de Renschdael Groep heeft SATIJNplus voor deze gebouwen het restauratieplan opgesteld, subsidie aangevraagd & verkregen en de technische restauratie begeleid. Naast het herstellen van het oorspronkelijke beeld is hierbij veel aandacht besteed aan het verbeteren van de isolatiewaarde van de gevels, het dak en de kozijnen. De instandhoudingswerkzaamheden zijn gericht op behoud van de gebouwen voor nog eens 100 jaar, een duurzame gebouwschil is daarom essentieel. Na restauratie wordt een passende invulling gezocht voor deze monumenten, die de nieuwe samenleving in het Annapark zal ondersteunen.