MFA Kerkrade

Affectief monument inzetten als multifunctionele accommodatie.

De kirch in het midde losse.

In opdracht van de gemeente Kerkrade werd een nieuwe, multifunctionele accommodatie gerealiseerd in het voormalig kerkgebouw; de Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk in Kerkrade. Het herbestemmen van de kerk tot een multifunctionele accommodatie was de wens van de bewoners van de omliggende wijk.

Hoewel de kerk geen monument is, beschouwden wij  het als een affectief monument. Van oudsher heeft de kerk een grote betekenis voor de wijk en haar bewoners. De visie was dan ook om de kerk zoveel mogelijk onaangetast te laten, “de Kirch in het midde losse”.

Expressie.

Daadkracht is nodig voor een krachtig concept en een radicale nieuwe oriëntatie naar het Noorden. Door het weghalen van de absis en de bijgebouwen ontstond er een groot, open gat in de lengte-as van de kerk. Het openen van de kerk bood perspectief en kansen. Het zorgde voor een goede belevingswaarde van het kerkelijk interieur en tegelijkertijd kreeg de nieuwe entree meer expressie. Door het verplaatsen van de entree
opent de gesloten noordgevel zich naar de nieuwe groene ruimte en de wijk.

In het middenschip kwam een horecavoorziening en een aantal multifunctionele ruimtes, variabel in grootte en in functie.  De verdieping biedt ruimte aan een grote multifunctionele zaal waarbij het grote podium uitnodigt voor het geven van optredens of repetities. De zaal biedt plaats aan circa 250 zitplaatsen en is bij kleinere evenementen ook nog indeelbaar.

Een project volgens het concept: