Lange Akker

Wonen aan een historisch lint.

Ritmiek.

In opdracht van Woningstichting Berg en Terblijt heeft SATIJNplus de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling van de kavels, gelegen aande Lange Akker in Berg en Terblijt, geanalyseerd. Door de demografische verandering was er behoefte aan appartementen voor seniorenhuisvesting met stallingsmogelijkheden. De Lange Akker, een belangrijke historische ontsluitingsweg en ruggengraat van het dorp wordt gekenmerkt door haar ritmiek in lintbebouwing en een fijnmazige korrelgrootte. Met de nieuwe invulling van de kavels ontstond er stedenbouwkundig om de kern van Berg en Terblijt te verdichten en een hoogte accent aan te brengen.

Speels.

De zesentwintig levensloopbestendige appartementen, verdeeld over drie gebouwen, zijn zo gepositioneerd dat er een opengebroken hof is gevormd. Hierdoor geniet elk appartement van maximale zoninval en een uniek, groen uitzicht. De gevel wordt gekarakteriseerd door een speelse verdeling tussen open en gesloten geveldelen. De buitenruimtes, loggia’s, worden benadrukt door verticale houten lamellen en naar voren verspringende zinken doosjes op de tweede verdieping.