Landgoed de Klokkenberg

Een prachtig 16 ha terrein, dat grenst aan de rivier de Mark en aan het Mastbos in Noord-Brabant. Het voormalig sanatorium en ziekenhuis De Klokkenberg vragen om een nieuwe bestemming.

Ruimte voor een goed leven.

In opdracht van de Vitalis WoonZorg Groep werd SATIJNplus Architecten, na een prijsvraagontwerp, betrokken bij dit bijzonder interessant project. Het prachtige 16 ha terrein grenst aan de rivier de Mark en aan het Mastbos. De planontwikkeling richtte zich op het realiseren van een aangenaam woon- en leefklimaat met zeer veel respect voor het natuurbehoud, de ecologische hoofdstructuur en de monumentale waarden van de gebouwen. Het gevolgde “open-planproces” stond indertijd volop in de belangstelling. Bij de ontwikkeling van het landgoed werd namelijk in een vroeg stadium een aantal belangenvertegenwoordigers betrokken. Hun kennis en engagement was een inspiratiebron voor de planontwikkeling en door hen vanaf het begin te betrekken in het proces en hun belangen in kaart te brengen, werd geanticipeerd op toekomstige procedures en op deze wijze kon vertraging voorkomen worden. De toenmalige minister Plasterk, het Provinciaal bestuur Noord-Brabant en het gemeentebestuur Breda waren enthousiast over de werkwijze en de resultaten.