Kloostervelden Sterksel

Wonen in de ruimte.

Levendige woonwijk.

De woongemeenschap Providentia in Sterksel, Noord-Brabant wordt herontwikkeld tot ‘Kloostervelden’, een levendige woonwijk waarin mensen met en zonder (verstandelijke) beperkingen samen kunnen optrekken. Het was onze opgave om hiervoor de ideale omstandigheden te creëren. Er is dan ook naast aandacht voor de nieuwe woningen en het profiel van hun toekomstige bewoners vooral aandacht voor de omgeving. Want juist in die omgeving kunnen ontmoetingen tussen huidige en nieuwe bewoners plaatsvinden.

Omgeving als verbindend element.

De omgeving nodigt uit om te verblijven, een wandeling te maken en mensen te ontmoeten. De omgeving vormt het verbindend element tussen de verschillende functies op het terrein en leidt op
een natuurlijke wijze naar de kern van de nieuwe woonwijk. De bebouwing van Providentia is een verzameling vormen waarin unieke kenmerken ondergeschikt zijn aan de gemeenschappelijke,
waardoor de verzameling ook in de loop der tijd als eenheid voortbestaat.

Ontwerper Ruby Willems: blikvangers in een groenrijke omgeving.