Hoog Stratum

Appartementencomplex

Hoog Stratum.

Fysiek staat het Sportfondsenbad aan de Stratumsedijk er niet meer, maar als een echo uit het verleden zijn de oude gevels aanwezig, opgenomen in het Hoog Stratum complex. Deze ontwikkeling was zeker niet de weg van de minste weerstand, maar in Eindhoven is de vraag naar woningen groot. Het is dus belangrijk dat ook binnenstedelijke ruimte zorgvuldig ontwikkeld wordt. Ons project is hier een mooi voorbeeld van. In het Hoog Stratum complex zijn in samenwerking met CRA vastgoed luxe koopappartementen voor een gedifferentieerde doelgroep (starters, gezinnen en koppels) gerealiseerd.

Ton-sur-ton.

Het U-vormige wooncomplex omsluit een binnentuin, met daaronder een parkeergarage voor bewoners. Als een echo uit het verleden zijn de oude gevels aanwezig, met daar bovenop ‘de nieuwbouw’ met 36 woningen, gesitueerd aan een binnenhof. Het verschil in materiaal en expressie is subtiel. We hebben bewust gekozen voor een ton-sur-ton benadering waar steen mix en glans het onderscheid maakt tussen ‘wat er stond’ en ‘wat er bij gekomen is’.

Ontwerper Sandra Wigmans-Pustjens schreef over haar ervaringen.