Grathemermolen

Een tweedeling onder één dak.

Herbestemmings- en Transformatievisie.

In het molenaarsensemble zal educatie, recreatie en verblijf worden ondergebracht. Dat wil zeggen dat het complex nieuwe functies zal gaan huisvesten, zoals groepsaccommodaties, molen museum, ontmoetingsplek en streekwinkel met terras. Mede hierdoor wordt de toegankelijkheid van het monument vergroot en zal de belevingswaarde van de rijke historie van het complex en het molenaarsschap versterkt worden. Het toekomstbestendig maken van een monument gaat verder dan alleen het toevoegen van passend gebruik in combinatie met een goede economische drager. Er zal ook aandacht zijn voor de verduurzaming van het monument. Dat willen we onder andere realiseren door middel van het toepassen van (thermische) comfortzones en het toepassen van biobased materialen.

Beeldherstel.

De Grathemermolen heeft door de jaren heen flink wat transformaties doorstaan. We zien kansen om het molenensemble in ere te herstellen met onze architectuurvisie omtrent beeldherstel. Deze visie grijpt terug naar het ‘begin’ van de industrialisatie en professionalisering van de molen. Hierbij willen we een duidelijk contrast laten zien tussen de molen en de molenwoning. Een tweedeling in architectuur maar ook in functionaliteit onder één dak. De belevingswaarde van de omgeving, met name de Uffelse Beek, is niet of nauwelijks zichtbaar in het monument. Met deze herbestemming willen we de belevingswaarde van het complex in de landschappelijke structuur versterken. Dat wil zeggen dat er (meer) openheid gecreëerd zal worden aan de beekzijde.