Gemeenschapshuis Asten

Een huis voor én van alle Astenaren

Samenwonen.

Een huis voor én van alle Astenaren, gelegen in de dorpskern van Asten aan het Maussaltpark. Het nieuw gemeenschapshuis is een samensmelting van zalenverhuur, bibliotheek en kantoorruimten met in het hart van het gebouw de ‘huiskamer’ waar bezoekers en gebruikers elkaar ontmoeten.

ENG.

Gemeente Asten toont haar voorbeeldfunctie en bouwt aan én vóór de toekomst van Asten. Het gemeenschapshuis is passief ontworpen en daardoor compact, met een optimale zon-oriëntatie, en hoogwaardig geïsoleerd. Het gebouw wordt gemaakt uit gezonde bouwmaterialen, waarvan deels gefabriceerd (CLT) en bedekt met zowel zonnepanelen als een groendak.

Participatie.

het ontwerp-/ bouwtraject verloopt transparant. Stapsgewijs wordt eenieder betrokken en op de hoogte gesteld van de voortgang, door middel van een aparte website en participatie-avonden. Diverse werkgroepen zijn van begin tot eind betrokken om doelstellingen te behalen.