Frans Douvenstraat

Stadswonen in een echte Cuypers

In de geest van Cuypers.

In de wijk Roerzicht ligt aan de Frans Douvenstraat een samengevoegd monument dat is ontworpen door architect Pierre Cuypers. Eens bestemd tot gezellenhuis, woonhuis, protestants ziekenhuis en als laatste als penitentiaire inrichting. Ten midden van deze monumentale omgeving lag de opgave om luxe stadsappartementen te ontwerpen. Het bouwvolume maakt onderdeel uit van twee aaneengesloten bouwblokken die in de 19e eeuw dienstdeden als personeelswoningen van het nabij gelegen atelier Cuypers-Stoltzenberg.

Omarming.

Het monument is aan de achterzijde ontdaan van de detonerende toevoegingen. Hierdoor ontstond er ruimte voor het intensiveren van het achtergebied. Een nieuwe tweelaags bouwvolume zorgt voor een woonimpuls en omarming van dit unieke rijksmonument. Het bouwvolume heeft een heldere vormentaal waarbij contrast is gezocht in kleur en textuur maar verbinding door materialisatie. Strakke gevelopeningen zonder ornamentiek zorgen voor een eigentijdse toevoeging.