Eegelshoeve

Vorstelijk wonen op locatie voormalige kasteel Eegelshoeve.

Omgeving als inspiratie.

Aan de rand van de kern van het Brabantse Someren is een eigentijdse woonomgeving gecreëerd, ter vervanging van het huidige zorgcomplex. Inspiratiebron is gevonden in de ligging van de bestaande boerderijen. Dit is terug te zien in het ontwerp van passende gebouwen, met veel stijl en geborgenheid. Op grotere afstand is het belangrijk ook de kappenstructuur van de omgeving te respecteren. Hetgeen in dit geval ook betekent dat alle kapvormen van het nieuwe zorgcentrum zowel in materiaalkeuzen als daklijnen vanaf 3 meter hoogte worden aangezet en derhalve niet afwijkend zijn van diezelfde omgeving.

Smeltcruise.

De grotere massa’s staan zodanig opgesteld in het landschap dat zij mooi inpassen in het landschap en tegelijkertijd ontstaat er een aangenaam beeld voor de bewoners van het complex. Als tussenlid is een multifunctionele accommodatie onder de grote luifel gerealiseerd, waarvan naast de directe omgeving ook de Somerse gemeenschap gebruik maakt, zodat er een soort activiteitenplein ontstaat. Inwoners, bewoners, omwonenden, bezoekers, passanten, allen tezamen zorgen voor een smeltcruise van activiteiten welke op het gebruik van dit complex een positieve uitwerking heeft als nieuw ontmoetingscentrum binnen de gemeenschap. Ook in de keuze van afwerkingen, details en materialen is zorg gedragen voor herkenning en afstemming zij het met een modernere vertaalslag op de voor de gebruikers herbruikbare omgeving. Dit leidt tot rust en derhalve positieve uitwerking in de beleving bij de bewoners.