De Valk

Ooit de grootste dakpannenfabriek van Europa.

Uniek rijksmonument.

De voormalige dakpannenfabriek bij de entree van het winkelhart in Echt is een uniek Rijksmonument in Limburg, dat ooit de grootste van Europa was! Veertig jaar later is daar helaas weinig meer van over. De teloorgang van het fabriekscomplex leidde tot een algehele sluiting in 1979 en daarmee de finale leegstand van het complex. Gemeente en bewoners van Echt maken zich al enkele jaren grote zorgen om het verval en leegstand van het historische gebouw. De gemeente is daarom blij met het initiatief van de Boer Vastgoed, de eigenaar van het complex, om het monumentale deel te restaureren en de totale locatie te transformeren.

Restauratie- en herbestemmingsvisie.

De twee monumentale fabriekshallen, Loods 14 en de Galerij, worden volgens de restauratierichtlijnen gerestaureerd. Tijdens eerdere sloopwerkzaamheden heeft het ‘kopgebouw’ aan de Aasterbergerweg schade opgelopen en wordt derhalve gereconstrueerd. 

Het toekomstig voortbestaan van een monument is afhankelijk van passend gebruik in combinatie met een goede economische drager. In samenwerking met de gemeente Echt-Susteren en de Provincie Limburg zijn de ontwikkelkaders hierop afgestemd. De gemeente Echt-Susteren heeft een nieuwe centrumvisie voor het kernwinkelgebied van Echt opgesteld. De bestaande versnipperde structuur van functionerende winkels en leegstaande winkels wordt getransformeerd tot een vernieuwd compact winkelcentrum.

Food, food, food.

Door het realiseren van een foodmarket draagt de voormalige dakpannenfabriek de Valk bij aan het actualiseren van het winkelaanbod. Ambachtelijke voedselgerelateerde bedrijven zullen ondergebracht worden in de Galerij. Loods 14 wordt aan de voorzijde bestemd tot horecagebouw. De foodmarket wordt als nieuwbouwcomponent gerealiseerd, die de historische structuur oppakt van de voormalige productiehallen. De nieuwbouw en de Galerij worden tegen elkaar en in onderlinge samenhang ontwikkeld.

Lees het blog van ontwerper Ruby Willems.