De Dormig

Belevingsgerichte zorg

Heldere structuur.

Een zorginstelling is altijd in beweging, zo ook de ‘oude’ Dormig. Het verpleeghuis, van zorgaanbieder de MeanderGroep, was door de jaren heen gegroeid en daardoor samengesteld uit diverse bouwstructuren en architectuurstijlen. Een groot aantal vervangende zorgwoningen gaf SATIJNplus de mogelijkheid om op een eenduidige wijze de nieuwbouw promiment langs de doorgaande weg, Op de Heugden, te situeren. Het complex sluit aan bij de bestaande stedebouwkundige structuren, als ook de materialisatie, hoofdzakelijk uit baksteen, die naadloos aansluit bij haar omgeving.

Wijkpunt.

Uitgangspunt voor Meandergroep is meegaan in de belevingswereld van de bewoners. In verpleeghuis De Dormig wonen negentig ouderen waarvan zestig met psychogeriatrische problematiek en dertig met lichamelijke problematiek. Daarnaast zijn twee kamers ingericht voor kortdurend verblijf of paliatieve zorg. Ook fungeert het verpleeghuis als wijkpunt voor bewoners van de omringende wijken. De buurtbewoners kunnen deelnemen aan de gezamelijke activiteiten of genieten van een heerlijke kop koffie in het grand cafe met ruim terras.