Blauwververstraat

Kleinschalige huislijkheid

Aansluiting met de omgeving.

De voormalige plek van basisschool ‘de Keg’ op de hoek van de Blauwververstraat met de Vollenbergstraat vormt de nieuwe locatie voor de zorgwoningen ‘de Keg’. Het perceel bevindt zich in het hart van een woonwijk en vraagt om een ontwikkeling waarin het nieuwe gebouw aansluiting zoekt in haar omgeving in zowel stedenbouwkundige als architectonische vormgeving. Zowel op stedenbouwkundig als architectonisch schaalniveau is er gezocht naar het behalen van een kleinschalig karakter.

Kleinschaligheid.

Het bouwvolume omvat vier clusters van groepswoningen, U-vormen, met daaraan vast een transparant lid waarbinnen doorzonwoonkamers zijn gesitueerd. De zeven privékamers binnen elke groepswoning zijn voorzien van een hellend zadeldak met een begroeiing van mossedum, de centrale ruimtes een doorlopend platdak. De vormgeving van het bouwvolume hangt samen met het beoogde kleinschalige karakter waarin huiselijkheid en losse woonclusters het uitgangspunt vormen voor de architectuur. De gevels van de groepswoningen zijn op diverse plaatsen geknikt om de kleinschaligheid te onderstrepen en elke privékamer een eigen oriëntatie te geven. De entrees tot de groepswoningen zijn elk terugliggend geplaatst in de gesloten bakstenen volumes om een huiselijke entree te accentueren en een droge toegang te bieden onder een overdekte buitenruimte.