Project omschrijving

Vrieheide Heerlen

Onderzoekend verduurzamen.

demonstratiewoning

De eerste modernistische woonwijk voor arbeiders van de kolenmijnen
werd in 1959 gerealiseerd in het oostelijke stadsdeel
Heerlerheide in Heerlen. Vrieheide is een stedelijke tuindorpwijk met modern en rank
vormgegeven woonblokken, alle bestaande uit een module van zes woningen.
Door de jaren heen is het eenduidig en samenhangend beeld
van de wijk uit het zicht verloren geraakt.

In dit project is een demonstratiewoning in Vrieheide verduurzaamd door middel van
ketensamenwerkingsproject: TIORC. TIORC staat voor Totaal, Integraal, Optimaal, Renovatie Concept.
Het project heeft als doel om commerciële partners ervaring op te laten doen met
innovatieve (renovatie) technieken in een bestaande woning.

Partners van het project zijn de buurtcoöperatie Vrieheide, gemeente Heerlen,
Zuyd Hogeschool en Center of Expertise NEBER.

Energietransitie

In deze demonstratiewoning is onderzocht hoe bestaande woningen
het beste integraal gerenoveerd kunnen worden om de (bestaande) woningvoorraad
in de toekomst energiezuiniger te maken. Bij de demonstratiewoning draaide het
om zoveel mogelijk innovatieve technieken met elkaar te combineren
om vervolgens gedurende enkele jaren te monitoren of de techniek voldoet aan
het beoogde resultaat.

De voor- en achtergevel van de woning is vervangen door nieuwe, hoogwaardige geïsoleerde gevels.
De woningscheidende wanden zijn voorzien van voorzetwanden met wandverwarming
en de dakisolatie is verbeterd. Verder is de woning voorzien een all-electric concept
bestaande uit zonnepanelen met energieopslag en een warmtepomp die de woning
via wandverwarming verwarmt. Een geïntegreerde regeling zorgt voor
het energiemanagement van de gehele woning.

Al deze technieken zorgen er voor dat de woning een energielabel A++ heeft.
De monitoring van de woning heeft aangetoond dat de woning op jaarbasis zelfs
energieleverend is.