Project omschrijving

Sanderbout Sittard

Transformatie van een arbeidersbuurt.

Dubbelwijk

De Sittardse wijk Sanderbout is van oorsprong een dubbelwijk, tesamen met Kleindorp,
en in 1918/1919 onderdeel van een uitbreidingsplan voor een arbeidersbuurt. De eerste
arbeidershuizen van deze mijnwerkerskolonie Sanderbout zijn in 1918 gestart.

In opdracht van ZOwonen en in samenwerking met de provincie
Limburg en de gemeente Sittard-Geleen wordt Sanderbout, zowel op wijkniveau als
gebouwniveau naar de huidige maatstaven getransformeerd.

Energietransitie

De herstructurering van Sanderbout maakt
deel uit van het grootschalig herstructureringsgebied ‘Mijn Zuid’ en bestaat uit
zowel het renoveren van de woningen als het deels vervangen middels nieuwe gezinswoningen met
eenzelfde uitstraling als de karakteristieke mijnwerkerswoningen.
De renovatie van de woningen vinden gefaseerd plaats, de achtergelegen gebieden met
parkeergelegenheid op eigen terrein evenzo.

De renovatiewoningen worden levensloopbestendig gemaakt
middels het toevoegen van een aanbouw aan de achterzijde.

Naast herstructurering ondergaat Sanderbout een energietransitie ter
verbetering van het wooncomfort, van energielabel G naar A.