Project omschrijving

Kerk Beerta Groningen

Van kerk naar dorpshuis. Een nieuwe centrale ontmoetingsplek die actief
bijdraagt aan een integrale leefkwaliteit van de buurt.

De kerk als herberg

In opdracht van de Stichting Oude Groninger Kerken  werken wij aan de verdere herbestemming
van de Kerk Beerta in Groningen. De Stichting Oude Groninger Kerken zorgt voor restauratie,
beheer en hergebruik van de monumentale kerken, kerkhoven en orgels in de provincie Groningen.

De Kerk Beerta, een laatgotische kerk uit de 16e eeuw, wordt al geruime tijd beheerd door de
Plaatselijke Commissie Beerta. De kerk kan door derden gehuurd worden voor concerten, lezingen,
expositie en andere bijeenkomsten. De functie wordt uitgebreid als dorpshuis en wij
ontwerpen aangename erfgoedlogies.

Beste gebouw

De kracht van de Stichting Oude Groninger Kerken als opdrachtgever heeft zich meerdere
malen bewezen. Zo ook in 2016; de Kerk Klein Wetsinge werd verkozen tot  BNA beste gebouw
van het jaar, voor de zorgvuldige ingreep van Jelle de Jong architecten. Wij zijn nu aan zet;
de lat ligt hoog.